Kontakt:

Maria Lujza Červenka Kičinja

Kurdějov 67

693 01 Kurdějov

IČ: 09084321

email: netoptesevatopii@maria-lujza.cz

 

Informace:

Nejsem distributorem žádné kosmetické značky ani potravinových doplňků.

Na mých stránkách a v mých produktech jsou používány informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k dané problematice. Rovněž v mých materiálech používám chráněné obchodní názvy produktů. Absence symbolů ochranných známek v textu neznamená, že se nejedná o chráněné názvy.

Důležité: Nejsem lékař. Poskytované vědomosti jsou kombinací informací z odborných (převážně lékařských a vědeckých) zdrojů a vlastních zkušeností se synovým atopickým ekzémem. Navzdory pečlivému a svědomitému zpracování informací nemůžou tyto nahradit kvalifikovanou lékařskou péči. Nenesu žádnou odpovědnost za zdravotní nebo psychický stav, který má přímou či nepřímou souvislost s informacemi na tomto webu, na mých stránkách na sociálních sítích či v mých produktech.

©Tento web a všechny poskytované produkty jsou chráněny autorským zákonem.

Zásady Ochrany osobních údajů a informace o Cookies

Obchodní podmínky